Závodní členství 2x týdně (úterý a čtvrtek)

nahrávám mapu....

Datum / čas
10.09.2019 - 20.06.2020
17:30 - 19:00

Místo konání
ZŠ Labská

Kategorie


Rezervace s závodním členstvím. Registrovaný je si vědom, že je povinen se účastnit nejméně 6x ročně soutěží vypsaných sportovním kalendářem. Sleva na základní členství se uplatňuje z dotace MŠMT a je nutné tuto podmínku dodržet. Startovné na soutěže jsou hrazeny klubem!
Prosíme, pro podrobné informace kontaktujte trenéra.

Tréninkový rozvrh: (tělocvična ZŠ Labská, boční vchod)
Úterý  17:30-19:00 (1,5 hod.)
Čtvrtek 17:30-19:00 (1,5 hod.)

INFORMACE PRO POKROČILÉ DĚTI:
V případě, že jste v minulém školním roce vyplňovali přihlášku kde je součást GDPR. Nic pro start nepotřebujete. Pouze ve stanoveném termínu uhradit členský poplatek

UPOZORNĚNÍ PRO TY CO GDPR PŘIHLÁŠKU NEODEVZADLI:
Odesláním rezervace nijak nenahrazuje řádné přihlášení do klubu. Členem se stává každý odevzdáním řádně vyplněné přihlášky v souladu s GDPR a úplnou úhradu stanoveného členského poplatku za stanovené období.

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.